אנסתטיק טיפות אוזניים ANAESTHETIC EAR DROP 10ML

טיפות להקלה בכאבי אוזניים

מינון מומלץ: 2-3 טיפות כדי למלא את תעלת האוזן,
3-4 פעמים ביממה, עד 3 ימים ברציפות.

18.0

-
+

פעילות התרופה

מאלחש

מרכיבים פעילים

PHENAZONE 5 %W/W , TETRACAINE HYDROCHLORIDE 0.5 %W/W

התווית והאזהרות

יש לעיין בעלון לצרכן טרם השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה כאשר יש חשד לנקב בעור התוף
(למשל כאשר נראות הפרשות היוצאות מהאוזן)

עלון התרופה באתר משרד הבריאות

Shipping info